תפילה לחוזר.ת ממילואים

צוות מרכז הטקסים

החוזר.ת: יהי רצון ועם פשיטת המדים – אזכה לנטוע את עצמי מחדש בחיי היומיום, ולהעמיק שורשים איתנים ועמוקים, מלאים תקווה, אמונה וחיים
הקהל: יהי רצון ועם פשיטת המדים  – תזכה לנטוע את עצמך מחדש בחיי היומיום, ולהעמיק שורשים
איתנים ועמוקים, מלאים תקווה, אמונה וחיים

החוזר.ת:  יהי רצון ואשא איתי את הרעות והשותפות שליוו אותי בימי המילואים, ואתחזק מכוחם בחיי היומיום. ואם אקרא לשוב למדים, אקח איתי את כוחו של הבית ואת אהבתם של בני משפחתי וחבריי.
הקהל: יהי רצון ותשא.י איתך את הרעות והשותפות שליוו אותך בימי המילואים, ותתחזק.י מכוחם בחיי
היומיום. ואם תקרא.י לשוב למדים, תקח.י איתך את כוחו של הבית ואת אהבתם של בני משפחתך וחברי

החוזר.ת: יהי רצון שיהיו ימיי ולילותיי רצופי שקט ושלווה, משפחתיות וחום, וארווה נחת מכל אשר לי, ואהנה מפירות היומיום ומשמחת הדברים הפשוטים
הקהל: יהי רצון שיהיו ימיך ולילותיך רצופי שקט ושלווה, משפחתיות וחום, ותרווה נחת מכל אשר לך
ותהנה מפירות היומיום ומשמחת הדברים הפשוטים.

החוזר.ת:  יהי רצון ושובי מסמל את שובם של כל הלוחמים והלוחמות, החטופים והחטופות, בשלום לבתיהם, למשפחותיהם, לחייהם.
הקהל: יהי רצון ושובך מסמל את שובם של כל הלוחמים והלוחמות, החטופים והחטופות, בשלום
לבתיהם, למשפחותיהם, לחייהם

כולם יחד: יהי רצון וימי מלחמה אלה יסתיימו בקרוב מכל קרוב, בנצחוננו, בנצחון הטוב על הרע, האור על החושך, החפץ חיים על הממית, התקווה על הייאוש.

לטקס המלא לצפייה בסלולרי