ענני

מילים: ר' שלום קרח, לחן: נרקיס

אנא אדון כל הבריות ענני כי אני אליך עיני תלויות
אנא בורא ניב שפתיים ענני כי אני אליך שיטחתי כפיים
אנא גיבור ונורא ענני כי אני אליך אקרא
אנא דובר צדקות ענני כי אני אליך אשפוך צעקות
אנא המושיע מכל צרה ענני כי אני צועק מצרה
אנא ועד ואדיר ענני כי אני תפילותיי לך אסדיר
אנא זוכר כל נשכחות ענני כי אני רבו עלי אנחות
אנא חוקר כליות ענני כי אני בין שיני אריות
אנא טוב וישר ענני כי אני נדכה ליבי נשבר
אנא יוצר כל עולמים (לך) ענני כי אני משל בעמים
אנא לובש צדקה ענני כי אני בין צר ומצוקה
אנא מפרנס כל בריה ענני כי אני עירום ועריה
אנא נורא עלילות ענני כי אני בצרות גדולות
אנא סומך נופלים ענני כי אני בייסורים גדולים
אנא עונה אילמים ענני כי אני במכאובות עצומים
אנא פודה מכל רעה ענני כי אני במצודה רעה
אנא, צופה כל נסתרים, ענני כי אני בחיים מרורים
אנא, קושב כל תפילה, ענני כי אני יושב באפילה.