סיפור יציאת מצרים לא נגמר

הרבה תמר אלעד אפלבום, מתוך כתב העת 'אופקים' 4, אפריל 2024

רבנו בחיי אבן פקודה מסביר שהדיבר הראשון בעשרת הדיברות, הדבר הראשון שהקב"ה מלמד על עצמו, שהכי חשוב לקב"ה בקורות החיים שלו, הוא שהוא פודה שבויים: "'אָנֹכִי ה' אֱלֹקיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים' (שמות כ ב). […] לא בכדי אנחנו אומרים בתפילה, "ממצרים גאלתנו מבית עבדים פדיתנו", ומעידים וזוכרים ומזכירים שנפדינו ונגאלנו משעבוד מצרים, כדי לבנות כאן בארץ ישראל את ההפך ממצרים – חברה שתעסוק בגאולת האדם. בליל הסדר אנחנו מקבלים על עצמנו את העובדה שסיפור יציאת מצרים לא נגמר. שהוא ממשיך להיכתב כאן בימינו. זמן חירותנו, בלשון רבים, הוא החירות של זולתי ושל עמי, ולא תהיה חירותנו ולא נהיה עם חופשי בארצנו אם לא נהיה כולנו כאן, אם חס ושלום לא ישובו אחינו ואחיותינו הנתונים בצרה ובשביה הביתה. ליל הסדר הוא שבועה של כל בית ומשפחה לקיים את הדיבר הראשון ולהיות ראויים לפדיון השבויים ההוא, הראשון.