נר שני: ערבות הדדית

בזמן הזה, הדלקת נרות בעת מלחמה, מרכז הטקסים

נר שני נדליק לכבוד ערך הערבות ההדדית, המחויבות העמוקה שלנו זה לזה, כדבריה של המשוררת זלדה: 'שלומי קשור בחוט אל שלומך', וכדברי יהודה המכבי, 'כי טוב לנו למות במלחמה מראות ברעות עמנו ומקדשנו'.

מכוח הערבות ההדדית מסכנים חַיילים את חייהם למען העם והמדינה, ומכוחה נרתמים אלפים מכל המגזרים בחברה להושיט יד ולתמוך זה בזה, יהודים, דרוזים, מוסלמים, גברים ונשים, חילונים וחרדים, בני נוער וקשישים – כל אחד ואחת תורמים את חלקם בנתינה ללא תמורה, כמו נר המדליק נר ואיננו חסר.

נר הערבות ההדדית מזכיר לנו את אחריותנו ההיסטורית המשותפת והמתמשכת לדאוג זה לזה, זו לזו, להחזיק ידיים גם בתקופות קשות וגם בזמן מחלוקות עמוקות.

****
הורדת גרסת הדפסה
טקסי חנוכה נוספים