נר שמיני: השלום

בזמן הזה, הדלקת נרות בעת מלחמה, מרכז הטקסים

נר שמיני נדליק לכבוד השלום. כמו אותו כד קטן ששמר על שמן הזית לסיומה של המלחמה, כך גם אנחנו נשמור על תקוות השלום, זו המסומלת בעלי זית, שתיתן לנו כוח להאמין כי בוא יבוא.

גם בימי מלחמה, מתוך הגנה מוצדקת והכרחית על מדינתנו ואזרחינו, נמשיך לקוות כדברי ר' נחמן מברסלב, 'שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה'.

נר השלום מעלה על נס את התקווה לשכון לבטח בשלום בינינו, בשלום עם שכנינו.

****
הורדת גרסת הדפסה
טקסי חנוכה נוספים