נר שלישי: שייכות

בזמן הזה, הדלקת נרות בעת מלחמה, מרכז הטקסים

נר שלישי נדליק לכבוד תחושת השייכות שלנו לארץ, למדינה, לעם, להיסטוריה המשותפת ולעתיד שיצמח מכאן לילדינו. על ערש דווי אמר מתתיהו לבניו, 'זכרו את המעשים אשר עשו אבותינו בימי קדם, והיו לכם לשם ולתפארת לדורות עולם'.

גם אנו חוליה בתוך אותה שרשרת, שזוכרת את מעשי הגבורה של אבותינו ואימותינו, וצופה פני עתיד, לחיים של שותפות בארץ הטובה הזאת, לצד כל השייכות והשייכים לה. 'אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת', כתב אהוד מנור. זה מקומנו, גם בגוף כואב ובלב רעב.

נר השייכות מעלה על נס את החיבור שלנו, לאחר אלפיים שנות נדודים, לארץ ולמדינה ואלה לאלה.. 

****
הורדת גרסת הדפסה
טקסי חנוכה נוספים