נר שביעי: אמונה

בזמן הזה, הדלקת נרות בעת מלחמה, מרכז הטקסים

נר שביעי נדליק לכבוד האמונה. 'אורות החנוכה מעודדים אותנו לבטוח בהתחלות מעשה ידי אדם' כותב הרב דוד הרטמן. 'הכוח להמשיך ולהתמיד נובע מהאומץ להתחיל באמצעות הדלקת הלהבה הראשונה'.

הנרות הדולקים בחלונות הבתים מזכירים לנו את האמונה המפעמת בנו, אמונה ברוחנו, בכוחנו, באלוהינו, בעמנו ובאנושיותנו.

נר האמונה מעלה על נס את התרוממות הרוח מעל המציאות הקשה, וההיאחזות בטוב.

****
הורדת גרסת הדפסה
טקסי חנוכה נוספים