נר ראשון: גבורה

בזמן הזה, הדלקת נרות לעת מלחמה, מרכז הטקסים

נר ראשון נדליק לכבוד הגבורה שזהרה בחשכה במעשיהם של רבים כל כך, בתושייתם, בהקרבתם, במלחמה מול האויב, בשמירה על ילדים בממ"ד, ביכולת להכיל את הכאב וברשות להישבר.

גיבורי וגיבורות הימים האלה – אימהות ואבות, סבים וסבתות, חַיילים וחַיילות, אזרחים ואזרחיות, ילדים וילדות – כולם ממשיכים את גבורתם של המכבים, את גבורתה של חנה ושבעת בניה, את גבורתם של כל הדורות שלפנינו שהשאירו לנו מורשת של גבורת הרוח והגוף והלב.

נר הגבורה מעלה על נס את גבורתם של המכבים ואת סיפורי הגבורה הרבים שהתגלו בתפארתם, ואת אלו שעוד יתגלו וימשיכו לחזק את רוחנו.

****
הורדת גרסת הדפסה
טקסי חנוכה נוספים