מנשם רופא

מיטל חודורקובסקי

גילו אצלי סתימה
בזרימת הדם לנפש
ככל הנראה, על רקע
צריכה מוגברת של
מצוקות
עכשיו, כך הסביר לי הרופא
הצטבר כל כך הרבה כאב
ואין מעבר של תקוה.
כעת, הוא אמר
את הכאב ניתן לנקז
אך התקווה
חייבת להתקבל
בהנשמה מנפש לנפש