מה נשתנה- הקושיה הרביעית

ליאורה אילון והדס אילון כרמי, מתוך פסח, מצה, מרור וזכור

שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובין
לשרים: הלילה הזה הלילה הזה, כולנו חסרים
למקריאים: הלילה הזה לא כולנו מסובין, אך המסובין – יסובו כאילו היה השולחן חסר אחד או אחת מבניהם או בנותיהם, וליבנו ריק.


מתוך- פסח מצה, מרור וזכור – תוספות עדכניות להגדת פסח, "תוספות להגדה שנוכל לקרוא כדי לזכור, לציין, לא לעבור לסדר היום". להורדת הקובץ המלא לחצו כאן