להגיד הנני

רס"ן שי שמריז, ממרכז שפירא, מפקד פלוגה בגדוד 931, חטיבת הנח"ל, מתוך נאום לחייליו לפני הכניסה לעזה. נפל בי"ד בטבת תשפ"ד (26.12.2023)

לעמוד ברגע כזה ולהגיד "הנני", להגיד "הנני" אחרי שלפני חמישה ימים קם אויב שחשב שהוא יכול לעם ישראל… יש עם אחד שבכל הדורות קמו עליו לכלותו ובכל דור ודור היו את האנשים שקמו ואמרו "הנני", ואמרו אנחנו המגן של העם הזה.

ויש משפט אחד שמלווה את העם שלנו מראשית קיומו והוא 'נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר" ועם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה, והחבורה הזו שנמצאת כאן הולכת להיכנס פנימה ולהכריע את האויב, להכריע בכמה זמן שידרש.

ויש לי זכות להיות פה ולפקד על חבורה של גיבורים שמרימים את הראש ואומרים "הנני", ואומרים "היום זה אני שאתן את הכי טוב שלי".

… [אנחנו נוביל] לנצחון בכל חזית… כי האמת אתנו והטוב אתנו.


תומלל מתוך סרטון