יפסח עליהם

הרבה מעיין בלדינג־צידון

הא לחמא עניא.
זה לחם העוני
שחירותנו מעלה לרמת קדושה.
דאכלו אבהתנא…
אבל מה עם אחינו?
מה הם אוכלים עכשיו?
בארעא דמצרים…
שם, במנהרות הצרות,
הנשאר בכלל לחם?
כל דכפין ייתי וייכול…
כל פיתה עבשה שתשאיר אותם חיים
גם היא תעלה לרמת קדושה.
כל דצריך ייתי ויפסח.
בזכות אבותינו ואמותינו
בזכות תחינותינו ותפילותינו
בזכות מעשי הגבורה, החסד והנדיבות
יפסח עליהם מלאך המוות
ויוציאם ה' משם
ביד חזקה ובזרוע נטויה.
השנה הם שם, בידי אויב
ואנחנו איתם.
לשנה הבאה, בארעא דישראל
יושבים בראש השולחן,
בלבוש לבן, שרים שירי חג.
פעם, יספרו לילדיהם, היינו עבדים
ועתה, בני חורין.

מתוך "מה ישתנה?" תוסף להגדה של פסח בהוצאת יוצרים זכרון, בהמ"ד לרבנים ע"ש שכטר, כנסת הרבנים בישראל והתנועה המסורתית, לעיון והורדת התוסף לחצו כאן