'יחץ'  

צוות מרכז הטקסים

הצעה לסדר:
אחד מטקסי הפתיחה העתיקים של ליל הסדר הוא ה'יחץ', המנהג לבצוע מצה לשני חלקים, ולהצפין את החלק הגדול לאפיקומן.
בשנה זו אפשר ללוות את חציית המצה בקריאת הפירוש היפה על מנהג 'יחץ', שכתב האדמו"ר מסוכטשוב, רבי שמואל בורנשטיין, בראשית המאה ה-20 וכאילו מדבר לימינו אנו:

הנה אמרו ז"ל [חכמים]: לחם עוני – שעני הוא חסר ומצפה להשלמה
וה׳ יתברך, שדרכו להשתמש בכלים שבורים, הוא שומע אל אביונים…
ועל דרך זה אנו מרמזים בפרוסת המצה –  שאנו בעצמנו חסרים…. עד שיחננו וישלים את חסרוננו.
שם משמואל, הגדה של פסח סדר ליל פסח

בליל סדר חסר זה שבו כולנו כלים שבורים,
נקדיש לחם עוני שבור זה לרפואת כל הכואבים והכואבות, שבורי הגוף והנפש מהמלחמה.
עם חציית המצה נתפלל ונקווה – שמתוך עולמות שבורים נצמח בעדינות בערבות וביחד לעבר הטוב.


לגרסה להדפסה לחצו כאן