יזכור אלוהים

אליסף תל-אור

יִזְּכֹּר אֱלהִֹים אֶת נִשְׂמוֹת אַחֵינוּ בְּנֵי יִשרָּאֵל, חַלְלֵי טֶבַח עוֹטֵף עַזָּּה וְגִבּוֹרֶיהָ, שֶהוּמְתוּ וְשֶנֶּהֶרְגוּ וְשֶנֶּחְנְקוּ, עַל קְדֻשַּת הַשֵּם, הָּעָּם וְהָּאָּרֶץ. יִזְכֹּר אֱלוֹהִים אֶת עֲקֵדָּתָּם עִם עֲקֵדַת שְׂאַר קְדוֹשֵי יִשרָּאֵל וְגִבּוֹרָּיו מִימֵי עוֹלָּם וְיִצְרֹר בִּצְרוֹר הַחַיִּים אֶת נִשְׂמָּתָּם. הַנֶּאֱהָּבִים וְהַנְּעִימִם בְּחַיֵּיהֶם וּבְמוֹתָּם לאֹ נִפְרָּדוּ. יָּנוּחוּ בְּשָּלוֹם עַל מִשְׂכְּבוֹתָּם וְנֹאמַר אָּמֵן.